Vigtig information

Rejsen er arrangeret af Jacobsen Cruise & Travel med rejsegarantifondsnr. 2355.


Betaling

Depositum og restbetaling
Ved bestillingen af rejsen indbetales et depositum på 25 % dog minimum 2000,00 kroner pr. person for rejser i Europa og for oversøiske rejser dog minimum 3000,00 kroner pr. person. Visse typer rejser kan have andre betalingsbetingelser, hvilket vil blive oplyst. Restbeløbet skal være indbetalt senest 60 dage før afrejse, med mindre andet er aftalt. Først ved indbetaling af depositum er aftalen gældende for begge parter.
En del flybilletter eller andre ydelser, skal betales kort tid efter reservation er foretaget.

Rejsens pris
Rejsens pris omfatter de i tilbuddet eller aftalebekræftelsen nævnte ydelser, der er indeholdt i rejsens pris. På alle regninger tilkommer der et ekspeditionsgebyr på  125,00 kroner.

Betaling
Betaling kan foretages ved overførelse via bank. Nordea bank registrerings nr 0650 konto nr 0743761618 – husk at opgiv faktura/ordre bekræftelses nr. ved indbetaling. Benyttes kreditkort som betaling, sender vi et link, hvor man selv udfylder med kortnummer.

Levering – Reklamation – Fortrydelsesret
I henhold til dansk lovgivning.


Afbestilling

Afbestilling
Ved afbestilling af rejse skal dette straks meddeles skriftligt til Jacobsen Cruise & Travel. Afbestilling er gyldig når vi har modtaget jeres afbestilling skriftligt.

Afbestillingsregler
Mere end 181 dage før afrejse                         kr. 2.000,- pr. person
180-91 dage før afrejse                                      indbetalt depositum
90-46 dage før afrejse                                         50% af rejsens pris
Mindre end 46 dage før afrejse                        100% af rejsens pris

Forudbetalt flybilletter kan normalt ikke ændres eller annulleres efter udstedelse.

Visse typer af rejser og rejseydelser kan være behæftet med strengere annulleringsregler, som vil blive oplyst før rejsen bekræftes. Annullering i forbindelse med visse hændelser, såsom naturkatastrofer eller lignende kan nogle gange ske gratis afhængig af de retningslinjer, som udstikkes af Udenrigsministeriet.

Afbestilling i forbindelse med sygdom.
Vi anbefaler du køber en afbestillingsforsikring, som dækker de omkostninger, som måtte opstå ved annullering som følge af akut opstået sygdom. Priser og nærmere regler for forsikringen kan fås ved henvendelse til Jacobsen Cruise & Travel. Vi samarbejder med Europæiske Rejseforsikring A/S


Ændringer
Ændringer
Med mindre andet er aftalt opkræves et ændringsgebyr på kr. 1000,- pr. person. Dette forudsætter at ændringen foretages mere end 30 dage før afrejse. En del flybilletter og andre ydelser kan ikke ændres efter reservation og udstedelse.


Prisstigninger
Prisstigninger
Jacobsen Cruise & Travel kan ændre prisen på en pakkerejse, såfremt dette sker mere end 20 dage før afrejsen og kun hvis stigningen skyldes ændringer i brændstofpriser, flyskatter og valutakurser. Disse regler følger lov om pakkerejser.


Rejseforsikring
Rejseforsikring
Jacobsen Cruise & Travel anbefaler, at I altid har en gyldig rejseforsikring, som dækker sygdom, da det gule sygesikringskort ikke dækker udgifter ved sygdom på rejser udenfor EU, Grønland, Færøerne, Schweiz, Norge og en række andre små europæiske stater. Jacobsen Cruise & Travel samarbejder med Europæiske Rejseforsikring A/S


Kundens ansvar
Kunden er forpligtet til:

 • At læse vore generelle betingelser under vigtig information igennem.
 • At sørge for gyldigt pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer.
 • At møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder og tidspunkter for ud- og hjemrejse og i øvrigt rette sig efter ordensbestemmelser, som gælder for hoteller, transportmidler osv.
 • At optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det modsatte føre til, at den rejsende af arrangøren eller dennes repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i rejsen.
 • At overholde de af arrangøren angivne regler for genbekræftelse af ruteflyvninger, der indgår i individuelle rejser og pakkerejser uden rejselederassistance. Undladelse af genbekræftelse (reconfirmation) betyder, at de i transporten deltagende luftfartsselskaber har ret til at disponere over de resterende pladser til anden side. Kunden kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav mod hverken arrangør, formidler eller luftfartsselskab for de følge virkninger, den manglende overholdelse af genbekræftelsen medfører.
 • At holde sig underrettet om hjemrejsetidspunktet i tilfælde af, at man har booket en rundrejse på egen hånd eller af andre grunde har fjernet sig fra sin rejsegruppe, ved 24 timer før det i rejseplanen angivne tidspunkt at tage kontakt med arrangørens i rejseplan opgivne repræsentant på den angivne adresse og/eller telefonnummer.
 • At kontakte Jacobsen Cruise & Travel i tilfælde af, at der opstår uforudsete udgifter, som kunden ønsker at få refunderet af Jacobsen Cruise & Travel. Udgifter, som kunden selv har betalt, refunderes ikke med mindre de på forhånd er blevet godkendt af Jacobsen Cruise & Travel i Danmark, og kun mod originale kvitteringer. Kunden skal også med det samme kontakte Jacobsen Cruise & Travel i tilfælde af eventuelle mangler ved rejsen. Bliver Jacobsen Rejser ikke informeret på stedet om eventuelle mangler, og så snart de er opstået, kan kunden IKKE rette krav om kompensation herfor efter hjemkomsten. Jacobsen Cruise & Travel har et nødnummer som er åbnet 24 timer i døgnet. Tlf:+ 45 3046 2410
 • Ved evt. fremmed statsborgerskab, er det ALTID, den rejsendes eget ansvar, at sørge for at have formaliteterne i orden.

Vi henviser i øvrigt til http://www.um.dk/ eller Udlændingeservice på telefon: 3536 6600 eller: http://www.nyidanmark.dk/


Pas & Visum
Pas og visum
Det er kundens ansvar at sørge for, at Jacobsen Cruise & Travel er blevet oplyst alle navne, som de fremgår af passet. Er forkerte eller mangelfulde navne oplyst ved reservationen, vil det ofte ikke være muligt at ændre dette. I visse tilfælde må reservationen annulleres og en ny foretages, hvorfor den oprindelige pris ikke kan garanteres. Forkerte navne kan også give problemer ved check in i lufthavnen.
Det er kundens ansvar at sørge for, at passet er gyldigt mindst 6 måneder efter hjemrejsen, ligesom det er kundens ansvar at sørge for de nødvendige visa til de lande, som besøges på rejsen. Transiteres et andet land før den endelige destination, er det ligeledes den rejsendes eget ansvar at undersøge eventuelle krav om transitvisum. Gældende regler kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside: www.um.dk  Vær opmærksom på at informationerne KUN gælder for danske statsborgere, og at udenlandske statsborgere selv må indhente information fra de relevante ambassader/konsulater.

Der kræves visum til Rusland, hvis man ønsker at gå i land på egen hånd. Vi anbefaler, at man tager med på rederiets udflugter, hvor gruppevisum er inkluderet.
Du har desuden brug for visum, hvis du rejser til Kina, Indien, Cuba og Australien.


Aldersgrænser og rejse med spædbørn
Aldersgrænser og rejse med spædbørn

Som rejsende bør man være opmærksom på, at de forskellige rederier har nogle aldersgrænser man bør tage højde for inden man bestiller sit krydstogt.

Flere rederier kræver at bestilleren er minimum 21 år (nogle rederier kun 18 år) for at kunne rejse ”selv”, uden sine forældre eller andre personer som er over aldersgrænsen. Der er typisk ingen problemer når der er minimum én ”myndig” person over aldersgrænsen i kahytten. Flere rederier godkender rejsende under 18/21 år rejser selv, hvis ens forældre udfylder en erklæring fra rederiet.

Ligeledes skal man også være minimum 21 år på de fleste rejser fra USA, f.eks. til Caribien, for at kunne bestille en drikkepakke der indeholder alkoholiske drikkevarer.

Rejser I med spædbørn, bør I være opmærksom på at flere rederier kræver at barnet er minimum 6 måneder, og på nogle krydstogter (specielt længere krydstogter, f.eks. transatlantiske på +12 nætter) skal dit barn være minimum 12 måneder for at kunne rejse.

 


Graviditet
Graviditet

Gravide kvinder kan rejse på krydstogt, såfremt krydstogtet er afsluttet inden den 24. uge af graviditeten. Vær opmærksom på, at rederierne kræver, at gravide kvinder medbringer en lægeerklæring ombord på skibet, hvorpå der står, at man er egnet til at rejse, og hvor langt man er henne i graviditeten.

 


Vaccinationer
Vaccinationer
Jacobsen Cruise & Travel anbefaler, at I kontakter Statens Seruminstitut eller egen læge.

Vores ansvar
Jacobsen Cruise & Travels ansvar
Jacobsen Cruise & Travel optræder som agent for flyselskaber, hoteller og andre leverandører, og Jacobsen Cruise & Travels  ansvar er begrænset til det erstatningsansvar, vores leverandører har i henhold til gældende konventioner.

Reklamationer
Reklamationer
Skal anmeldes til Jacobsen Cruise & Travel så hurtigt som muligt, så Jacobsen Cruise & Travel har mulighed for at afhjælpe problemet. Er kunden utilfreds med rejsen, kan der klages til Pakkerejseankenævnet.

Rejseankenævnet
Skodsborgvej 48 C, 1.
2830 Virum
Tlf. 4546 1100 kl. 10-12

Jura
Eventuelle søgsmål mod Jacobsen Cruise & Travel skal afgøres ved byretten i Rønne. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl i programmer samt tilbud med andre regler.


Flybilletter / Check-in / Bagage
Flybilletter
Flybilletterne er udstedt elektronisk og kaldes også e-tickets.
Når du checker ind i afrejselufthavnen, skal du oplyse flyselskabets reference, som findes på din elektroniske flybillet.

Check-in: 
Sørg altid for at være i lufthavnen i god tid før jeres afgang – især på de store rejsedage i højsæsonerne. Se flyselskabernes hjemmeside og lufthavnenes anbefalinger. Her finder I desuden også oplysninger om evt. mulighed for online check-in. Ved flyvninger til Europa anbefaler vi check in 2 timer før afgang og ved flyninger udenfor Europa, eksempelvis USA anbefaler vi check in 3 timer før afgang.

Bagage
Der er forskellige regler for, hvor meget bagage du må have med på flyet. Det afhænger både af rejsemålet og flyselskabet. Vi anbefaler, at du inden rejsen undersøger, hvad der gælder for din flyvning. Bemærk også at der er skærpede regler håndbagage, og at disse revideres løbende. Regler for håndbagage og bagage kan ses på flyselskabernes hjemmesider eller  på www.slv.dk. Du kan også kontakte os om bagage reglerne på din flyvning.

Din flyverejseplan
Hold dig altid opdateret om din aktuelle flyrejseplan. Du kan se din booking online på følgende link: http://www.checkmytrip.com/ Du skal bare bruge dit efternavn samt det reservations nr. du får af os, når du har booket din flybillet.


Billeje
Billeje
Der kræves depositum, når du henter den lejede bil. Her skal du bruge et internationalt kreditkort, f. eks Visa, Eurocard, Mastercard, Diners eller American Ekspress. Det er vigtigt, at kreditkortets indehaver er samme person, som lejer bilen. Har du ikke et kreditkort, så kontakt os straks. Billejen inkluderer ansvars- og kaskoforsikring. Der er i visse tilfælde en selvrisiko. Du kan undgå selvrisikoen ved at købe en tillægsforsikring, når du henter bilen på rejsemålet. Dit kørekort skal naturligvis være gyldigt. Nogle lande kræver, at du har et internationalt kørekort. Kontakt os os gerne, hvis du er i tvivl om dette.

Når du rejser til USA
Oplysningspligt for rejsende til USA
Alle rejsende til USA skal søge om ESTA før afrejse i henhold til Visa Waiver-programmet.
Du søger om ESTA ved at give en række oplysninger på https://esta.cbp.dhs.gov. De amerikanske myndigheder har indført betaling for at opnå ESTA-godkendelse for indrejse til USA.
Fra og med 8. september 2010 vil der derfor blive opkrævet et gebyr på USD 14,-  pr. ESTA-ansøgning.
Det er muligt at betale direkte på www.pay.gov med følgende kreditkort – Visa, MasterCard, American Express og Discover. Kvittering for betaling vil fremgå af ansøgningen.

ESTA skal søges i god tid og senest 72 timer før afrejse.
I langt de fleste tilfælde vil du i løbet af nogle sekunder få svar på, om du har fået bemyndigelse til indrejse i USA.
Hvis du får afslag på din ansøgning om indrejse, kan du søge om visum gennem den Amerikanske Ambassade.
En godkendt ESTA er gyldig i to år ved flere rejser til USA. Der skal dog søges om ESTA igen, hvis du får nyt pas i den periode, hvor bemyndigelsen er gældende, eller hvis du har ændringer til de afgivne svar i ESTA- formularen.
Det er altid dit eget ansvar, at oplysningerne, du giver ved ansøgning om ESTA, er fyldestgørende og rigtige. Manglende eller mangelfulde oplysninger kan få omfattende konsekvenser for dig som rejsende. Jacobsen Rejser Aps har intet ansvar for (korrekt) afgivelse af ovennævnte oplysninger og kan derfor ikke blive mødt med krav, der måtte opstå på grund af manglende eller mangelfulde oplysninger.

Du kan læse mere på http://denmark.usembassy.gov

Spørgsmål til ESTA rettes til:
Den Amerikanske Ambassade
Dag Hammarskjölds Allé 24, 2100 København Ø
Telefon 33 41 71 00

Pasregler ved indrejse til USA
Ved indrejse til USA skal alle danske statsborgere (også børn uanset alder) være i besiddelse af et maskinlæsbart pas.
Reglerne gælder al indrejse til USA, også hvis du blot er på gennemrejse til andre dele af verden.
Maskinlæsbare pas, som er udstedt efter den 26. oktober 2005 skal være forsynet med et digitalt billede, der er scannet ind i passet.
Er passet forsynet med et almindeligt pasfoto, som enten er limet eller lamineret ind i passet, skal du have visum for at rejse ind i USA.
Maskinlæsbare pas, som er udstedt før den 26. oktober 2005, behøver derimod ikke at være forsynet med et digitalt foto, der er scannet ind i passet. Her er det almindelige pasfoto, som er limet eller lamineret ind i passet, stadig tilstrækkeligt.
Husk at passet under alle omstændigheder skal være maskinlæsbart.

Eventuelt visum ansøges hos:

Den Amerikanske Ambassade
Dag Hammarskjölds Allé 24, 2100 København Ø

Telefon 33 41 71 00

Personlige oplysninger ved indrejse til USA
U.S. Customs and Border Protection (CBP), der er USA’s told- og grænsekontrolmyndighed, forbeholder sig ret til i henhold til amerikansk lovgivning at indhente informationer vedrørende rejsemønster, hjemmeadresse og opholdsadresse i USA m.m. enten via flyselskabernes reservationssystemer, kaldet PNR (Passenger Name Record), eller via en skriftelig formular udfyldt af den rejsende ved indrejse.

Secure Flight – obligatoriske personoplysninger for rejser til USA
Fra den 1. november 2010 har de amerikanske myndigheder, Transportation Security Administration (TSA) indført nye skærpede krav til flypassagerer, der ankommer til landet. Det betyder, at rejsende til/fra eller via USA skal afgive personoplysninger, som skal sendes til Jacobsen Rejser senest 72 timer efter bestilling af rejsen. Oplysningerne er obligatoriske, og manglende personoplysninger indebærer, at flyreservationen automatisk annulleres af flyselskabet.
Secure Flight (SFP) er et tillæg til oplysningspligten for rejsende til USA, som lovpligtigt skal søge om ESTA før afrejse.

Følgende personoplysninger skal afgives for hver enkel rejsende:

 • Det fulde navn, som det fremgår af passet
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Pasnummer
 • Udløbsdato på pas
 • Nationalitet på pas
 • Opholdsted første nat i USA

Det er den rejsendes eget ansvar at sende disse oplysninger til Jacobsen Rejser ApS, der herefter sørger for at registrere dem i flyreservationen til Transportation Security Administration (TSA). Har Jacobsen Rejser ApS ikke modtaget personoplysninger for hver enkelt rejsende senest 48 timer efter bestilling af rejsen, bliver flyreservationen automatisk annulleret af flyselskabet.
Det skal understreges, at personoplysninger, der afgives til Secure Flight Passenger Data (SFPD), samt rigtigheden af dem, er den rejsendes eget ansvar. Ukorrekte, manglende eller mangelfulde oplysninger vil medføre, at den rejsende vil blive afvist i lufthavnen og få forbud mod at rejse ind i USA.

Jacobsen Cruise & Travel har intet ansvar for (korrekt) afgivelse af ovennævnte personoplysninger og kan derfor ikke blive mødt med krav, der måtte opstå på grund af ukorrekte, manglende eller mangelfulde oplysninger.


Når du rejser til Canada

Oplysningspligt for rejsende til Canada.

Pr. 16 marts 2016 er det obligatorisk at søge om elektronisk forhåndsgodkendelse (ETA) inden afrejse med fly til Canada kan finde sted. Det gælder også transit passagerer ved fly skift i Canada.
Der skal ikke ansøges om ETA hvis indrejse til Canada sker fra land eller med skib. En Eta registrering koster 7 CAD og er gyldig i 5 år. I søger om ETA ved at give en række oplysninger på:
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp

Passet skal være gyldigt mindst 6 måneder efter indrejsen. Der gælder særlige regler for indrejse med mindreårige børn, såfremt disse ikke ledsages af begge forældre.
I sådanne tilfælde skal I kontakte den canadiske ambassade for yderligere oplysninger. For yderligere information se:http://www.cic.gc.ca/english/visit/minors.asp


Kundens ansvar
Kunden er forpligtet til:

 • At læse vore generelle betingelser under vigtig information igennem.
 • At sørge for gyldigt pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer.
 • At møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder og tidspunkter for ud- og hjemrejse og i øvrigt rette sig efter ordensbestemmelser, som gælder for hoteller, transportmidler osv.
 • At optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det modsatte føre til, at den rejsende af arrangøren eller dennes repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i rejsen.
 • At overholde de af arrangøren angivne regler for genbekræftelse af ruteflyvninger, der indgår i individuelle rejser og pakkerejser uden rejselederassistance. Undladelse af genbekræftelse (reconfirmation) betyder, at de i transporten deltagende luftfartsselskaber har ret til at disponere over de resterende pladser til anden side. Kunden kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav mod hverken arrangør, formidler eller luftfartsselskab for de følge virkninger, den manglende overholdelse af genbekræftelsen medfører.
 • At holde sig underrettet om hjemrejsetidspunktet i tilfælde af, at man har booket en rundrejse på egen hånd eller af andre grunde har fjernet sig fra sin rejsegruppe, ved 24 timer før det i rejseplanen angivne tidspunkt at tage kontakt med arrangørens i rejseplan opgivne repræsentant på den angivne adresse og/eller telefonnummer.
 • At kontakte Jacobsen Cruise & Travel i tilfælde af, at der opstår uforudsete udgifter, som kunden ønsker at få refunderet af Jacobsen Cruise & Travel. Udgifter, som kunden selv har betalt, refunderes ikke med mindre de på forhånd er blevet godkendt af Jacobsen Cruise & Travel i Danmark, og kun mod originale kvitteringer. Kunden skal også med det samme kontakte Jacobsen Cruise & Travel i tilfælde af eventuelle mangler ved rejsen. Bliver Jacobsen Rejser ikke informeret på stedet om eventuelle mangler, og så snart de er opstået, kan kunden IKKE rette krav om kompensation herfor efter hjemkomsten. Jacobsen Cruise & Travel har et nødnummer som er åbnet 24 timer i døgnet. Tilf: + 45 30462410
 • Ved evt. fremmed statsborgerskab, er det ALTID, den rejsendes eget ansvar, at sørge for at have formaliteterne i orden.

Vi henviser i øvrigt til http://www.um.dk/ eller Udlændingeservice på telefon: 3536 6600 eller: http://www.nyidanmark.dk/

Cookie- & Persondatapolitik
Du kan læse om vores cookie- og persondatapolitik her: https://www.jacobsencruiseandtravel.dk/persondatapolitik-og-cookies/

Print Friendly, PDF & Email