Dato: 26-09-2018

PRIVATLIVSPOLITIK JACOBSEN CRUISE & TRAVEL

Som følge af vores samarbejde, hvor du er vores kunde, leverandør eller anden samarbejdsparter, behandler vi

oplysninger om dig, og vi beder dig derfor læse denne privatlivspolitik. Har du spørgsmål til denne

privatlivspolitik eller til, hvordan vi behandler oplysninger om dig, er du velkommen til at rette henvendelse til

vores dataansvarlig.

1. DATAANSVARLIG

Jacobsen Cruise & Travel
Lille Torv 9, 1
3700 Rønne

CVR-nr. 33876882

Email: info@jacobsencruiseandtravel.dk

Telefon: 5695 2010

Dataansvarlig i virksomheden: Henrik Jacobsen

2. GENERELT

Jacobsen Cruise & Travel sætter ansvarlig omgang med personoplysninger højt, og vi er som virksomhed

forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders, leverandørers og

samarbejdspartneres oplysninger, herunder personoplysninger jf. Persondataloven af 25. maj 2018.

Vi arbejder derfor udelukkende med data, herunder personhenførbare data, som er relevant for virksomhedens

hverv.

3. DATAINDSAMLING OG –BEHANDLING

Formålet med indsamling og behandling af personoplysningerne er at kunne levere de aftalte ydelser, samt kunne sikre overholdelse af lovgivning og standarder, som virksomheden er underlagt.

Personoplysninger vil vi typisk få fra dig og kan variere afhængig af om vores forhold er i forbindelse med et kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold.

Vi vil som regel registrere og behandle oplysninger som firmanavn og dennes kontaktperson, navn, adresse, tlf.nr. og mail. Der kan også være tilfælde, hvor det er nødvendigt for os at indhente personfølsomme oplysninger såsom fødselsdato, køn, specialmenuer, helbredsoplysninger, statsborgerskab, ekstra assistance under rejsen, pas nr. og cpr-nr. Hvis bestillingen omfatter børn, indhenter vi samme oplysninger, når det er nødvendigt.

Vi indsamler udelukkende de oplysninger, der skal bruges til at kunne levere en aftalt ydelse og for at kunne opfylde netop dit og dine medrejsendes behov.

Ved bestilling af rejser, kan det forekomme at en person giver personoplysninger om andre (med)rejsende. Vi forventer, at den pågældende person, som bestiller rejser på andres vegne, har indhentet alle (med)rejsendes samtykke til at give sådanne personoplysninger til os, og indhenter derfor ikke yderligere samtykke hertil.

Manglende afgivelse af personoplysninger kan betyde, at vi ikke kan opfylde vores forpligtelse i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold.

Dato: 26-09-2018

4. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Vi registrerer kunder, leverandører, samarbejdspartnere m.v. som kan videregives til tredjepart, der bistår os med bl.a. at håndtere vores drift og administration.

Dette kan omfatte flyselskaber, hoteller, busselskaber, rederier, rejseagenter, biludlejere, systemleverandører, revisorer, rådgivere, offentlige myndigheder m.fl. i det omfang, vi er forpligtede om en aftalt ydelse eller evt. lovkrav.

4.1 Flyselskaber

Vi videregiver personoplysninger til flyselskaber i forbindelse med bestilling af din rejse. Vi vil typisk videregive oplysninger om navn, fødselsdato, køn, afrejselufthavn, destination, dato for ud- og hjemrejse, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder bestilling af specialmenuer under flyvningen og evt. behov for speciel assistance på flyet eller i lufthavnen til det valgte flyselskab.

I forbindelse med rejse til specielle destinationer kan vi desuden videregive oplysninger om dit pasnummer til flyselskabet.

4.2 Hoteller

Vi videregiver personoplysninger til de hoteller, som du skal benytte på din rejse. Oplysninger vil som regel være navn, destination, dato for ankomst og afrejse, værelseskategori og navn på evt. medrejsende, samt specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder evt. specielle behov.

4.3 Rederier

Vi videregiver personoplysninger til rederier, hvis du skal på skibsrejse som led i din rejse. Dette vil typisk være oplysninger om navn, destination, rejserute, dato og tidspunkt for af- og hjemrejse samt evt. specielle ønsker i forbindelse med skibsrejsen. Visse destinationer kræver også oplysninger om dit pasnummer, som da vil blive videregivet.

4.4 Øvrigt som busselskaber, agenter, biludlejere m.m.

Hvis du bestiller andre rejserelaterede ydelser via os, både indenfor og udenfor EU/EØS, f.eks. udflugter eller andre aktiviteter, kan der i relevante tilfælde gives personoplysninger til den person, der skal udføre tjenesten, hvis det er nødvendigt for at levere den bestilte tjeneste. Det kan f.eks. være dit navn, fødselsdato, alder og køn for alle passagerer på bookingen, og adresse og kontaktoplysninger for den hovedrejsende.

4.5 Tredje land

Nogle af vores partnere (som hoteller og flyselskaber) kan være uden for EU/EØS-området, da vi arrangerer rejser til hele verden. Det betyder, at personoplysninger kan blive overført til samarbejdspartnere i disse lande til samme formål, som beskrevet ovenfor, hvis du har anmodet om en ydelse, som gør dette nødvendigt. Uanset hvilket land, vi sender dine personoplysninger til, har vi en forpligtelse til at sikre, at der opretholdes et højt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger.

Dog skal vi gøre opmærksom på, at databeskyttelses-lovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og i det øvrige EU/EØS, da der i størstedelen af tilfældene vil være tale om lande, hvor EUKommissionen har vurderet, at databeskyttelsesniveauet ikke er på højde med databeskyttelsesniveauet inden for EU/EØS.

Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, at overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS i forbindelse med bestilling af en rejse hos Jacobsen Cruise & Travel betyder, at dine personoplysninger ikke vil nyde den samme beskyttelse som efter danske eller EU-retslige regler.

Hvis du ikke ønsker, at vi i forbindelse med bestilling af din(e) rejse(r) sender dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS, bedes du oplyse os derom senest i forbindelse med bestillingen af din rejse. Dette vil dog medføre, at vi må afvise dit køb, da vi ikke kan levere og gennemføre din rejse til et land uden for EU/EØS, hvis vi ikke må videregive dine oplysninger til lande uden for EU/EØS.

Vi videregiver ikke persondata til tredjemand i øvrigt.

Dato: 26-09-2018

5. SLETTEPOLITIK

Vi opbevarer kun data når det er lovkrævet eller nødvendigt for at udføre vores hverv. Herunder opbevarer vi oplysninger der kan være nødvendige for et senere dokumentationskrav så længe vi anser det for nødvendigt.

Hvis du f.eks. reklamerer over en rejse indenfor to år efter din sidste rejse, gemmer vi alle dine oplysninger i 10 år. Oplysninger slettes tidligst når dette kan gøres lovligt, men sædvanligvis senest indeværende + 5 år efter kunde-, leverandør- eller samarbejdsforholdets afslutning.

Hvis du er tilmeldt vores nyhedsbrev, gemmer vi dine kontaktoplysninger, så længe du vælger at modtage nyhedsbrevet.

6. BEHANDLINGSSIKKERHED

Vi har implementeret foranstaltning til sikring af alle data, vi har registreret herunder kunde- og persondata samt andre fortrolige oplysninger. Vi vil periodisk foretage en intern gennemgang af effektiviteten og efterlevelsen af de implementerede politikker og sikkerhedsforanstaltninger.

Vi uddanner løbende vores medarbejdere i spørgsmål om databeskyttelse.

Vores privatlivspolitik kan ændres, dog begrænser vi ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik.

Eventuelle væsentlige ændringer af denne, vil blive meldt ud via hjemmeside eller mail.

7. DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

Persondatabehandling, der er nødvendig for at vi skal opfylde en aftale med dig, eller for at vi skal opfylde en juridisk forpligtelse, er tilladt uden samtykke.

Databeskyttelsesforordningen giver dig som registreret visse rettigheder i forhold til den dataansvarlige.

Disse rettigheder omfatter:

Få adgang til og få rettet/ændret/slettet dine persondata

Behandler vi oplysninger om dig på baggrund af samtykke, har du altid retten til at tilbagekalde dit samtykke, dog har vi visse juridiske forpligtelser, som vi skal overholde.

8. KLAGE

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder for persondata, som ligger i virksomheden, eller vil du klage over os,bedes du kontakte os via kontaktinformationer nævnt i pkt. 1.

Anmodninger kan afvises, hvis der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger.

Hvis vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med

de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Du er dog også altid berettiget til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-tildatatilsynet/